آزمایشگاه گشتاور

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. آزمایشگاه گشتاور

آزمایشگاه گشتاور

کالیبراسیون ترکمتر (آچارهای گشتاور) تقه ایی و یا پیوسته آنالوگ و دیجیتال و همچنین ترک تسترهای آنالوگ و دیجیتال تا گستره ۲۰۰۰ NM در شرکت دانش کیان دقیق انجام می شود .

انواع ترسدیوسرهای پیچشی دینامیک و استاتیک ، انواع ماشین های تست گشتاور (مثل آزمون گشتاور در بطری پی ای تی) درهمین دامنه قابل کالیبراسیون می باشد.

تعمیرات تخصصی ترکمتر ها و ترک تستر ها از دیگر قابلیت های شرکت دانش کیان دقیق می باشد.

با توجه به اینکه کالیبراسیون ترکمتر و تجهیزات ترک تسترها از چالش های شرکت های کالیبراسیون می باشد شرکت دانش کیان دقیق اقدام به ساخت بازو های گشتاور با استاندارد های جهانی نموده است.

کالیبراسیون ترکمتر
فهرست