تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی

ما با استفاده از نیروهای با تجربه و متخصص خود توانسته ایم در بحث تعمیر تجهیزات ابزار دقیق از جمله تجهیزات مرجع و حساس آزمایشگاهی – الکترونیکی و مکانیکی گام های موثر و قابل قبولی برداریم که در شرایط کنونی این امر باعث کاهش هزینه و افزایش قدرت کار در صنعت کشور شده است. تعمیر تجهیزات آزمایشگاهی نقطه عطف و متمایزشده دانش کیان دقیق نسبت به همکاران فعال در حوزه کالیبراسیون است.

فهرست