تجهیز آزمایشگاه

ساخت و تجهیز آزمایشگاه

با یاری خداوند متعال شرکت دانش کیان دقیق در دو حوزه ساخت تجهیزات آزمایشگاهی و همچنین تجهیز آزمایشگاه کالیبراسیون و آزمون فعال می باشد. بسیاری از دستگاههای آزمایشگاهی که قبلا مشابه داخلی نداشته اند را ساخته و به آزمایشگاه های همکار معرفی نموده ایم.

همچنین در راستای برقراری استاندارد ۱۷۰۲۵ و فراهم نمودن الزامات آزمایشگاهی همراه یک تیم قوی آماده خدمت به شما هستیم.

مهارت‌ها

تجهیز آزمایشگاه کالیبراسیون

تجهیز آزمایشگاه آزمون

ساخت تجهیزات آزمایشگاهی

ساخت تجهیزات آزمون سفارشی

فهرست