تکنولوژی و نرم‌افزار

اتوماسیون صنعتی به معنی استفاده از ابزارهای کنترلی (مثلاً کامپیوتر) به منظور هدایت و کنترل ماشین آلات صنعتی و پروسه های تولید است. اتوماسیون یک گام فراتر از مکانیزه کردن است. شرکت دانش کیان دقیق با دید وسیع بازار و لزوم ارایه بهترین تجربه خدمات رسانی به مشتریانش توانسته به تولید اتوماسیون صنعتی که همانا پیوند دهنده صنعت و تکنولوژی است دست یابد. سیستم هایی که قادر باشند دخالت انسان در چرخه تولید را به حداقل رسانده و تنها او را ناظری بر پروسه ساخت گردانند. روباتهای صنعتی مهم ترین نقش را در این سیستم ها ایفا می‌کنند.
فهرست